4216d98c.jpg

c21b6199.jpg

a67f7839.jpg

鈴鹿で食べたラーメン。

美味しかったです。