f60343d1.jpg

55ae0805.jpg

b4c6b3dc.jpg

今朝はかなり冷えこみました。
富士山が真っ白。

美しい。